מחקרים

נטע > מידע מקצועי > מחקרים
English Spanish Arabic

מחקרים

סיכום מחקר מתוך הכנס: איך הקריירה שלך מקטלגת אותך?

נטע יזמה מחקר, הבוחן את הפער במוטיבציה בין גברים לבין נשים להתקדם בקריירה בצורה היררכית בארגונים, כלומר "התקדמות" כשאיפה לדרג גבוה יותר בארגון, שכר גבוה יותר וכדומה.
בין ה-6-10/10/16 נערך מחקר אינטרנטי, שבוצע על ידי חברת KANTAR TNS & MB ISRAEL. המדגם כלל 603 בוגרים (305 נשים ו298 גברים) בני 18-65.
המחקר התייחס למספר פרמטרים המאפיינים את אוכלוסיית הנבדקים. להלן המרכזיים:
• מין, גיל, הורות לילדים בגילאי 0-12
• עדות אשכנז מול עדות המזרח
• מגורים במרכז מול מגורים בפריפריה
המחקר בחן הבדלים בין נשים וגברים במוטיבציה להתפתחות מקצועית ואת הגורמים השונים הנתפסים על ידם כבעלי השפעה על הצלחה ומימוש מקצועי.
ממצאי המחקר שופכים אור על המידה בה הפער הקיים כיום בשוק העבודה, בין גברים לבין נשים בעמדות ניהול, נובע מהפער במוטיבציה השונה שלהם לקחת חלק בהתקדמות ההיררכית.

מחקר “נטע” על תפיסות של נשים וגברים בנושא מימוש עצמי

מחקר של עמותת "נטע - המרכז לפיתוח קריירה" חושף כי נשים המבקשות העלאה בשכר מקבלות את מבוקשן יותר מגברים, אך הבקשה נדחית יותר כאשר מדובר באישה מזרחית. מרבית הנשים והגברים מגשימים עצמם דרך הקריירה, אך נשים מדווחות כי עשו ויתורים משמעותיים יותר למען הילדים.
פורסם ב YNET ב 23/11/2016.
תמונה: Shutterstock

הרחבה לכתבה מאת ד"ר יעל יצחקי:
כ-40% מהאוכלוסייה ביקשו העלאת שכר בשלושת השנים האחרונות (שיעורים זהים לגברים ונשים).
שיעורים דומים של גברים ונשים השיגו את העלאת השכר בפועל, כאשר שיעורים גבוהים יותר של גברים קיבלו העלאה חלקית (63% לעומת 53%) אך שיעור הנשים שזכו למלוא ההעלאה גבוה משיעור הגברים (26% לעומת 19%, בהתאמה).
כ-26% מהנשים המזרחיות שביקשו העלאה בשכר נדחו לגמרי (מצהירות שלא קיבלו העלאה כלל), לעומת 15% בלבד מהנשים האשכנזיות.

רפואה מגדרית בישראל

ידעתן שרוב המחקרים הרפואיים נעשים רק על גברים? שנשים מקבלות תרופות שכלל לא נבדקו על נשים? נשים וגברים חשים כאב בצורה שונה, מגיבים לתרופות שונות בצורה שונה, ומגיבים לאותה תרופה בצורה שונה. ויש לזה ביסוס מדעי.
מדע חדש בשם "רפואה מגדרית" תופס תאוצה לאחרונה, ומנסה לפתח כלים שונים לאבחנה ולטיפול בגברים ונשים. למה? מתוך ההנחה - ההגיונית - שהתפקוד של כל מערכות הגוף מושפע מהמין ומהמגדר של האדם

גברים, נשים ומשא ומתן

אחד הגורמים המשפיעים על תהליך המשא ומתן הוא הנחות מוסוות, שאתן מגיע הנושא ונותן לשולחן המו"מ. מגדר הוא אחת מהקטגוריות החברתיות העיקריות, הנושאת הנחות מוסוות.

חופשת לידה גמישה

החוק בישראל קובע כי אישה זכאית לחצי שנה חופשת לידה, מתוכה 14 שבועות בתשלום. בפועל, נשים רבות אינן מעוניינות להתנתק באופן טוטלי ממקום עבודתן, והן אכן שומרות על קשר בדרכים שונות, בניגוד לחוק. המחקר בודק את רצונן של נשים לקבל חופשת לידה גמישה.

העדפה לעבוד תחת מנהל או מנהלת

המחקר בוחן את ההעדפות של נשים וגברים לעבוד תחת מנהל או מנהלת. נבדקו ההעדפות והעמדות המגדריות של עובדים ועובדות על פי פרמטרים שונים כגון: תחום עיסוק, שכר, דרגת ניהול, ותק, סיפוק ממקום עבודה ועוד.

איפה אבא? טיפול האבות בילדיהם ובמטלות הבית

המחקר נועד לבדוק את עמדותיהם של אבות בנושא טיפול בילדים ובמטלות הבית ואת עשייתם בתחומים אלה בפועל.

מחקר עמדות בסוגיית איזון בית-עבודה

אינטגרציה בין חיי העבודה לבין החיים שמחוץ לעבודה היא אחת הסוגיות המשמעותיות בחיי עובדים ומנהלים. זוהי סוגיה משמעותית ביותר עבור נשים, אבל כיום, גם עבור גברים רבים.

עמדות של גברים ונשים כלפי job sharing

המחקר בא לבדוק עמדות של גברים ונשים כלפי job sharing, האם היו מעוניינים בסוג העסקה שכזה, האם לדעתם תהיה השפעה על תפוקת העובדים, על האחריות כלפי התפקיד ועוד.