מידע מקצועי

נטע > מחקרים > איפה אבא? טיפול האבות בילדיהם ובמטלות הבית
English Spanish Arabic

איפה אבא? טיפול האבות בילדיהם ובמטלות הבית

נושא המחקר: איפה אבא? טיפול האבות בילדיהם ובמטלות הבית
המחקר נערך על ידי נטע בשנת 2011

מבוא:
מחקרים רבים בישראל ובעולם מראים כי בעולם המערבי ישנה עלייה ניכרת בכניסת הנשים לשוק העבודה. כיום בישראל כ- 65% מהמשפחות הינן משפחות כפולות קריירה.
ממחקרים עולה כי הקצאת הזמן של בני זוג לעבודה אינה שוויונית בשל חלוקת העבודה המגדרית. דפוסי העבודה של נשים שונים מאלו של הגברים בשל תפקידן כמטפלות במשפחה.
למה אחוזים מועטים של גברים מממשים את “האבהות החדשה” ומיישמים בביתם הורות שוויונית, בה שני בני הזוג מתחלקים במידה שווה בביצוע מטלות הבית והטיפול בילדים?
הבית והטיפול בילדים?
• עמדות מגדר מסורתיות (תפקיד הגבר לפרנס, תפקיד האישה לטפל בילדים).
• האב רואה בבסיס לזהותו פרנסת המשפחה, את הספירה הציבורית.
• העדר הכרה של מקומות העבודה במחויבויות הטיפול שלהם.
• מיעוט נכונותם של מקומות עבודה לקבל אחריות על מחויבויות הטפול של עובדים ועובדות.

שאלת המחקר:
המחקר נועד לבדוק את עמדותיהם של אבות בנושא טיפול בילדים ובמטלות הבית ואת עשייתם בתחומים אלה בפועל.
אוכלוסיית המחקר:
• במחקר לקחו חלק 250 גברים, נשואים עם ילדים, אשר לפחות אחד מילדיהם מתחת לגיל 10. כל הנדגמים עובדים לפחות 30 שעות בשבוע. הגיל הממוצע הינו 36.8, כאשר הגבר הצעיר ביותר בן 22, והמבוגר ביותר בן 61. 81% מהנבדקים בין הגילאים 29 ל- 43.
תוצאות עיקריות:
על פי דיווחי האבות, הם מקדישים בכל שבוע 8.06 שעות למטלות הבית ו- 14.49 שעות לטיפול בילדים. שוב, על פי דיווחי האבות, בנות זוגם מקדישות בכל שבוע 16.84 שעות למטלות הבית ו- 25 שעות לטיפול בילדים.
מכאן עולה כי, בשבוע ממוצע, האב מקדיש 22.5 שעות למטלות הבית ולטיפול בילדים, בעוד האם מקדישה 41.8 שעות למטלות הבית ולטיפול בילדים!
במחקר נמצא כי ככל שלאב עמדות מסורתיות יותר כלפי חלוקת התפקידים בבית הוא מקדיש זמן מועט יותר לטיפול בילדיו.