מידע מקצועי

נטע > מחקרים > עמדות של גברים ונשים כלפי job sharing
English Spanish Arabic

עמדות של גברים ונשים כלפי job sharing

נושא המחקר: Job Sharing
המחקר נערך על ידי נטע בשנת 2012

מבוא:
Job sharing הוא הסדר העסקה בו שני עובדים או יותר חולקים את שעות העבודה ואת האחריות של תפקיד אחד.
שאלת המחקר:
המחקר בא לבדוק עמדות של גברים ונשים כלפי job sharing, האם היו מעוניינים בסוג העסקה שכזה, האם לדעתם תהיה השפעה על תפוקת העובדים, על האחריות כלפי התפקיד ועוד.
אוכלוסיית המחקר:
במחקר לקחו חלק 321 נבדקים, מהם 167 נשים, שהיוו 52% מאוכלוסיית המחקר, ו-154 גברים. גבר ממוצע במחקר עובד 43.2 שעות בשבוע, בעוד אישה עובדת בממוצע 38.6 שעות בשבוע.

תוצאות עיקריות:
• 84% מהנבדקים לא הכירו את המונח job-sharing.
• ככלל, ניתן לראות כי העמדות של הנבדקים חיוביות כלפי job-sharing.
• מעל 70% מהנבדקים מסכימים כי לעובד/ת יהיה יותר זמן למשפחתו/ה ויותר זמן לביצוע פעילות פנאי.
• 57% ציינו כי הסדר זה מאפשר לוח זמנים גמיש יותר.
• רק 30% מהעונים הסכימו כי הסדר העסקה זה יוביל לירידה בתפוקת העובד/ת.
• 39% מהעונים ציינו כי כל אחד מהעובדים יעבוד בהיקף משרה רחב מזה שהוגדר לו בהסדר ההעסקה.
• 38% מהגברים ציינו כי תהיה ירידה בתפוקת העובד, לעומת רק 22% מהנשים שחשבו כך.
• 55% מהגברים ציינו כי job-sharing ייצור בעיות תיאום רבות בלוחות הזמנים, לעומת רק 43% מהנשים שחשבו כך.
• 66% מהגברים ציינו כי הסדר העסקה זה יהיה יקר יותר, לעומת 53% מהנשים.
• 41% מהנשים ציינו כי במסגרת job-sharing התפוקה של כל עובד תהיה איכותית יותר, ורק 29% מהגברים חשבו כך.
• 43% מהגברים ציינו כי הגברים ב- job-sharing יחושו פחות מחויבות למקום העבודה. רק 27% מהנשים חשבו כמותם.