קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > מנהיגות כפוזיציה ארגונית
English Spanish Arabic

מנהיגות כפוזיציה ארגונית

בעולם העבודה קיימים הבדלים רבים בין עובד/ת מצוינ/ת לבין מנהיג/ה.
ישנם עובדים בעלי תפוקות ויכולות גבוהות, אשר אינם מצליחים לסחוף
אחריהם ולהוביל. מנהיגות אישית בארגון בנויה על הנחת היסוד שביכולתו
של אדם לחולל שינויים ולייצר השפעה עבורו ועבור הסובבים אותו. הכרות
עם דרכים לזיהוי ואיתור מנהיגות בהיבט מגדרי מאפשר לארגון לקדם את
ההון האנושי המצוי בו, ולהצליח יותר. המפגש משלב כלים מתחום המנהיגות
והניהול ומאפשר ליישמם במעגלי השפעה נרחבים.

תכנים מרכזיים:

1. מנהיגות אישית ומנהיגות ארגונית – דינמיקה ומבנה של סוגי מנהיגות שונים
2. סגנונות מנהיגות “טבעיים” וסגנונות מותאמי מצב
3. זיהוי חסמים למיצוי יכולות מנהיגותיות והתמודדות עימם
4. התכוונות מול מניפולציה, דיפלומטיה מול דמגוגיה
5. צעדים מעשיים לבניית עמדה מנהיגותית