קורסים לארגונים

English Spanish Arabic

ניהול זמן

זמן הינו אחד המצרכים היקרים ביותר הקיימים בכל ארגון, ובזבוזו מתבטא בערך כספי באופן ישיר וברור.
היכולת לנהל את הזמן הכרחית הן בחיים הפרטיים והן במקום העבודה. עולמם השונה של נשים וגברים משפיע על ניהול הזמן שלהם.
ניהול נכון של זמן מבוסס על  טכניקות נרכשות ותרגול.
המפגש יתמקד בדרכים לניהול נכון של זמן במטרה להפיק את המקסימום מהזמן הנתון,
תוך התייחסות ייחודית להבדלים מגדריים.

נושאים מרכזיים במפגש:

1. הגדרת תשומות ותפוקות
2. תיעדוף משימות
3. ניטרול “גזלני זמן” בסביבת העבודה
4. זיהוי צווארי בקבוק והתמודדות עימם
5. האצלת סמכויות ככלי לניהול זמן