קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > ניהול צוות
English Spanish Arabic

ניהול צוות

ארגונים רבים מכירים בערך המוסף הקיים לניהול פרויקט או משימה באמצעות צוות,
במטרה לשלב כוחות וחשיבה משותפת. לכל צוות דינאמיקה משלו, המושפעת רבות
מהדרך בה הצוות מנוהל. משימת מנהל/ת הצוות הינה לייצר תנאים סביבתיים, אשר
מאפשרים לחברי הצוות למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם בעבודה המשותפת.
המפגש יתמקד בכלים לניהול צוות תוך התייחסות מגדרית לנושא.

נושאי לימוד מרכזיים :

1. יתרונות וחסרונות בעבודת צוות
2. דינאמיקה של צוות ותיק אל מול צוות “אד הוק”
3. שלבים בהתפתחות הצוות – מעבר מבודדים לצוות מתפקד
4. סוגי צוותים – זיהוי והתמודדות
5. מנהיג או חבר? היחסים בין המנהל לאנשי הצוות
6. מקסום משאבים – חלוקת תפקידים בצוות
7. אבחון אפקטיביות וביצוע התערבויות להגברתה
8. תקשורת ופתרון קונפליקטים