קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > ניהול קונפליקטים
English Spanish Arabic

ניהול קונפליקטים

סכסוך בינאישי במקום העבודה פוגע בתפקוד המעורבים, מכניס שיקולים זרים להחלטות מקצועיות
ומעכיר את האווירה הכללית. באמצעות דרכים יצירתיות, ניתן להתמודד עם סכסוכים אלה ולפתור אותם
לשביעות רצון המעורבים. המפגש יתמקד בהבנת התהליך המוביל לקונפליקט ויקנה כלים ליצור דיאלוג
המוביל לפתרון, תוך התייחסות להבדלים בצרכים ובאינטרסים של המשתתפים.

נושאים מרכזיים בסדנה:

1. הכרות עם סיטואציות קונפליקטואליות
2. מהו קונפליקט וכיצד הוא מתפתח?
3. עמדות לעומת צרכים
4. קבלת כלים להתמודדות עם סיטואציות קונפליקטואליות ופתרונן
5. מוויכוח לדיאלוג – הכנה, פתיחות, נכונות לשינוי, ביטוי צרכים, הכרה באחר וכדומה