קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > סגנונות תקשורת ניהוליים
English Spanish Arabic

סגנונות תקשורת ניהוליים

מפגש בין אנשים הינו מפגש בין סגנונות תקשורת. במקום העבודה אנו פוגשים מגוון רחב
של סגנונות תקשורת. המפגש עשוי להיות נעים ומוצלח, אך עלול להיות גם מתסכל ומעכב.
האם לכל אחד מאיתנו סגנון תקשורת מרכזי קבוע או שסגנון התקשורת משתנה על פי המצב?
האם יש אפשרות לנווט בין סגנונות שונים? האם נשים מביעות עצמן באופן שונה מגברים?
מגיבות אחרת ומתקשרות אחרת? הכרות עם סגנונות תקשורת שונים ודרכי התמודדות
עימם תקדם תרבות ארגונית נעימה ויעילה.

נושאי לימוד מרכזיים בסדנה:

1. הכרות עם 4 סגנונות תקשורת ניהוליים מרכזיים
2. מאפיינים וכלים לזיהוי סגנונות תקשורת
3. רכישת כלים מעשיים להתמודדות יעילה עם הסגנונות השונים
4. זיהוי הסגנון האישי, יתרונות וחסרונות
5. כלים לשיפור וחיזוק הסגנון האישי והתאמתו לסגנונות הסובבים