קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > פוליטיקה ארגונית
English Spanish Arabic

פוליטיקה ארגונית

הפוליטיקה הארגונית היא סוג של תקשורת, המתייחסת ליחסי כוח ואינטרסים בארגון.

ביטוייה עשויים להיות חיוביים (לדוגמא, שיתופי פעולה יצירתיים) או שליליים (רכילות פנים ארגונית).

המציאות בארגונים מוכיחה שגברים ונשים תופסים בצורה שונה את הפוליטיקה הפנים ארגונית ופועלים באופן שונה.

המפגש חושף את מרכיבי הפוליטיקה הארגונית וביטוייה בארגון, ומלמד כיצד לאתר מעגלי השפעה וכיצד להיעזר בפוליטיקה ארגונית לקידום מטרות התפקיד והארגון – כל אלה תוך התייחסות להיבטים מגדריים.

המפגש יתמקד בנושאים:

1. מרכיבי הפוליטיקה הארגונית
2. כיצד נתפסת פוליטיקה ארגונית בקרב מנהלים ומנהלות?
3. ביטוייה של הפוליטיקה הארגונית בארגון הנוכחי
4. דרכים לזהות מעגלי השפעה בארגון ולהיעזר בפוליטיקה כמנוף לקידום מטרות התפקיד והארגון
5. המנגנונים הקיימים בארגון
6. חסמים פסיכולוגיים לשימוש בפוליטיקה ארגונית
7. כלים ליצירת “המפה הפוליטית” של הארגון
8. טיפים למינוף התפקיד בד בבד עם מטרות הארגון תוך שימוש בפוליטיקה ארגונית