קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > קבלת החלטות
English Spanish Arabic

קבלת החלטות

מהו תהליך בריא של קבלת החלטה, ממה הוא מורכב, והאם יש באמת החלטה אחת נכונה?
קבלת החלטות היא חלק מחיינו מילדות עד בגרות. החלטות מלוות אותנו מהרגע בו אנו מבינים שיש לנו אפשרות לבחור.
עולם העבודה הוא אחד המרחבים  המשמעותיים בחיינו ובו אנו מקבלים החלטות רבות המשפיעות עלינו ועל הסובבים אותנו. התפקיד הניהולי מחייב קבלת החלטות ברמה יומיומית. החלטות אלה עשויות להיות בעלות השפעה מהותית על הצוות, האגף ולעיתים אף על הארגון כולו.
המפגש יתמקד בהבנת “הפסיכולוגיה” העומדת בבסיס קבלת החלטות וייקנה כלים פרקטיים לתהליך קבלת ההחלטות.

  מפגש קבלת החלטות יתמקד בנושאים הבאים:

1. הכרות עם מודלים וסגנונות של קבלת החלטות בתנאי אי וודאות
2. זיהוי המודל האישי המשפיע בקבלת החלטות
3. מיפוי סוגי הלחצים המשפיעים בקבלת החלטות
4. זיהוי כשלים ואיתור דילמות מרכזיות בארגון
5. הצגת דרכים שונות לקבלת החלטות
6. כובעי החשיבה של דה-בונו – תרגול כלי ארגוני לקבלת החלטות