קורסים לארגונים

נטע > קורסים לארגונים > תקשורת בינאישית ומגדר
English Spanish Arabic

תקשורת בינאישית ומגדר

תקשורת אפקטיבית מאפשרת לעובדים להקשיב לעמית או ללקוח,
לזהות את צרכיהם ולתת מענה מדויק ויעיל. כמו כן, היא מסייעת להפחית מתחים בארגון,
לפתור קונפליקטים ולעודד שיתוף פעולה. כל אלה מגבירים יעילות ופרודוקטיביות בארגון.

מטרות הקורס:

• להבין מהות של תקשורת אפקטיבית
• למידה ותרגול של מיומנות הקשבה אקטיבית
• העלאת מודעות להיבט המגדרי של התקשורת
• בסוף הקורס: זיהוי סגנון התקשורת של מי שנמצא מולנו, הקשבה נכונה ותגובה אופטימאלית

נושאי לימוד מרכזיים:

• מהי תקשורת?
• היבטים מגדריים בתקשורת
• הצגה עצמית, רושם ראשוני
• חסמים בתקשורת, כלים למניעת החסמים
• סגנונות תקשורת
• סגנונות ניהול
• תקשורת מילולית ובלתי מילולית
• שפת גוף / טונציה
• סימולציות ומתן משוב