קורסים, סדנאות והרצאות לנשים שרוצות להתפתח

פרזנטציה

נשים רבות עובדות בארגונים או בתפקידים המחייבים הצגת עמדה או פרויקט בפני קהל – הנהלה בכירה, לקוח פוטנציאלי, קולגות ועוד.

הצגה זו יכולה להיעשות במפגש בלתי אמצעי, דיון או ישיבה, וכן באמצעות תקשורת כתובה.

לכל מדיה כללים משלה, המאפשרים להביע עמדות באופן יעיל ולקדם מטרות מקצועיות.

פרזנטציה מוצלחת מחייבת תשומת לב לשלושה מרכיבים: מילים, אינטונציה ושפת גוף.

האיזון בין שלושת הרכיבים הללו הוא הנוסחה להעברת מסרים מוצלחת, המשפיעה באופן ישיר על הסיכוי לקדם נושאים

ועל האופן בו אחרים תופסים ומבינים את המסרים המועברים אליהם.

מהי הנוסחה להעברת מסרים מוצלחת, המסייעת לקדם נושאים כפי שהייתן רוצות שיבינו אתכן?