נטע > ראיונות > בעד ונגד חופשת לידה גמישה לנשים
English Spanish Arabic

בעד ונגד חופשת לידה גמישה לנשים

האם חופשת הלידה צריכה להיות גמישה ואורכה נתון לשיקול דעתה של האישה?