נטע > בוגרת יצירתיות וחדשנות > בוגרת יצירתיות וחדשנות
English Spanish Arabic

בוגרת יצירתיות וחדשנות

סדנא מרתקת ומגרה את הדמיון.
מעניין לדעת שיש שיטות לפיתוח החשיבה.
המפגש עם הנושא ועם המשתתפות האחרות היה מפרה.
חבל כ”כ שהיו רק שני מפגשים.
מומלץ להוסיף סדנת המשך!